Håndformen

I Grenland Taiji finnes to tilbud for videregående trening i taiji. Tidligere deltagere melder om at videregående kurs har gitt dem et dypere forhold til sin taiji-trening, og at erfaringen og kunnskapen fra videregående kurs også har gjort det lettere og mer motiverende å trene på egenhånd. 1. Helgekurs / fordypningsseminaret som avholdes en gang per år. Fordypningsseminaret gir et dypdykk i formens bevegelsesprinsipper, og mye av filosofien som ligger nedfelt i vår taiji-tradisjon. Dag én fungerer som en workshop om forholdet mellom kroppsmønster/spenningsmønster og følelser, der dette belyses både fra et tradisjonelt perspektiv og fra moderne perspektiv. Dag to gir en innføring i taijiquan som kampkunst, og partnerøvelser som lar oss utforske dette aspektet av taiji. Fordypningshelg avholdes neste gang høsten 2024. 2. 10-ukers kurs videregående (krever tidligere erfaring fra grunnkurs). Kurset fortsetter der grunnkurset stoppet, og vi går steg for steg gjennom de videre bevegelsene i kortformen med den samme grundige tilnærmingen som på grunnkurset. Du får også en fordypning i bevegelsesprinsippene du lærte på grunnkurs. Neste kull starter først høsten 2025.

https://daftpage.s3.amazonaws.com/projects/cl24kg22l004809ji65izfspp/assets/zfbnejxi-uf0vxz.png